شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهراننرم افزارهای شرکت

تنظیمات مورد نیاز برای دسترسی همکاران گرامی به نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت، در ادامه ی مطلب آمده است...

ادامه مطلب

محاسبه آب بها

همشهریان عزیز می توانند بهای آب مصرفی خود را با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها، محاسبه نمایند...

ادامه مطلب

مشاهده قبض

برای مشاهده ی قبض آب به سامانه مشاهده اطلاعات انشعاب مراجعه کنید...

ادامه مطلب

درباره ما

شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران، به استناد تبصره دو ماده یک قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب دی ماه 1369 تشکیل گردید. مطابق اساسنامه فعالیتهای مربوط به توزیع آب شهری و بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی، فعالیتهای مریوط به مشترکین و انشعابات و اصلاح و توسعه شبکه بر عهده این شرکت است.
این منطقه با داشتن قریب به یکصد و شصت و چهار هزار مشترک در محدوده ای واقع است که به دلیل وجود اماکن تجاری و پرتردد، از تراکم جمعیت برخوردار بوده و دارای سه ناحیه امور مشترکین و پست امداد می باشد.
این منطقه، مساحتی در حدود 8700 هکتار را در برمی گیرد که شامل مناطق 4، 6، 7 و 8 شهرداری می شود و طول شبکه ی آب آن در حدود 1468 کیلومتر است. جمعیت تحت پوشش منطقه 1397921 نفر است و تعداد 143416 اشتراک آب و 64624 اشتراک فاضلاب دارد.
این منطقه سه ناحیه را شامل می شود. ناحیه ی یک مناطق 6 و 7 را با 51225 مشترک، ناحیه دو مناطق 7 و 8 را با 56042 مشترک و ناحیه سه مناطق 4 و 8 را با 57216 مشترک تحت پوشش دارند. هر ناحیه یک پست امداد دارد و 33 اکیپ امداد و تعمیرات، به صورت شبانه روزی، آماده ی خدمت رسانی به همشهریان عزیز هستند.