شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهراننرم افزارهای شرکت

تنظیمات مورد نیاز برای دسترسی همکاران گرامی به نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت، در ادامه ی مطلب آمده است...

ادامه مطلب

ثبت شکایات

مشترکین گرامی می توانند برای ثبت شکایات خود از طریق تلفن همراه به ادامه مطلب مراجعه فرمایند

ادامه مطلب

مشاهده قبض

برای مشاهده ی قبض آب به سامانه مشاهده اطلاعات انشعاب مراجعه کنید...

ادامه مطلب

درباره ما

شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران، به استناد تبصره دو ماده یک قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب دی ماه 1369 تشکیل گردید. مطابق اساسنامه فعالیتهای مربوط به توزیع آب شهری و بهره برداری از تاسیسات آب آشامیدنی، فعالیتهای مریوط به مشترکین و انشعابات و اصلاح و توسعه شبکه بر عهده این شرکت است.
این منطقه با داشتن قریب به یکصد و شصت و چهار هزار مشترک در محدوده ای واقع است که به دلیل وجود اماکن تجاری و پرتردد، از تراکم جمعیت برخوردار بوده و دارای سه ناحیه امور مشترکین و پست امداد می باشد.
این منطقه، مساحتی در حدود 8700 هکتار را در برمی گیرد که شامل مناطق 4، 6، 7 و 8 شهرداری می شود و طول شبکه ی آب آن در حدود 1468 کیلومتر است. جمعیت تحت پوشش منطقه 1397921 نفر است و تعداد 143416 اشتراک آب و 64624 اشتراک فاضلاب دارد.
این منطقه سه ناحیه را شامل می شود. ناحیه ی یک مناطق 6 و 7 را با 51225 مشترک، ناحیه دو مناطق 7 و 8 را با 56042 مشترک و ناحیه سه مناطق 4 و 8 را با 57216 مشترک تحت پوشش دارند. هر ناحیه یک پست امداد دارد و 33 اکیپ امداد و تعمیرات، به صورت شبانه روزی، آماده ی خدمت رسانی به همشهریان عزیز هستند.